โรงเรียนบ้านปากหาน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากหาน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

065-6749914

สุขภาพจิต สุขภาพทางจิตวิญญาณของบุคลิกภาพของมนุษย์อธิบายได้ดังนี้

สุขภาพจิต ควบคู่ไปกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับสุขภาพจิต งานของการพัฒนาเจาะลึก และชี้แจงแนวคิดเรื่องสุขภาพ ทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลเกิดขึ้น ในแง่ของเนื้อหานั้นมีความใกล้ชิด กับสุขภาพทางปัญญาและศีลธรรมของผู้คนมาก ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ของความสัมพันธ์ ของพวกเขาในเกือบทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ มันรวบรวมอุดมคติของมนุษยนิยมและความช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเลือดบริบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยความปรารถนาในแง่ดีทางสังคมชีวิตของบุคคล ในฐานะบุคคลหากเราพิจารณาความสัมพันธ์ ของสุขภาพร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณ เราสามารถพูดได้ว่าระดับหลัง คือระดับสูงสุดของสถานะทางสังคม และจิตวิทยาของแต่ละบุคคล และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด สำหรับบทบาทในการปลดล็อกศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตมนุษย์และกิจกรรม

สุขภาพจิต และจิตวิญญาณของผู้คนเป็นแบบองค์รวม เป็นหนึ่งเดียว แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพวกเขา สุขภาพจิตของบุคคลนั้นถูกกำหนดโดยลักษณะสำคัญของประโยชน์ของการทำงานทางจิตวิทยาของทั้งร่างกายและจิตใจของเขา การเข้าใจธรรมชาติและกลไกของการรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิตนั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดทั่วไป ของบุคคลและการพัฒนาของเขา สุขภาพทางจิตวิญญาณสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพทางปัญญาและศีลธรรมของคน

หรือบุคลิกภาพส่วนบุคคล เป็นปรากฏการณ์แบบองค์รวมมีลักษณะทางประวัติศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของความหมายของชีวิตของผู้คน เพื่อกำหนดลักษณะสุขภาพฝ่ายวิญญาณในบรรทัดฐาน จำเป็นต้องเข้าใจในความสมบูรณ์ เช่น จิตใจ เจตจำนง ความรัก มโนธรรม ศรัทธาในความยุติธรรม เป็นต้น การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และสุขภาพทางจิตวิญญาณของบุคคล

ปัจเจกบุคคลนั้นเป็นไปได้เฉพาะในการเชื่อมต่อ กับการวิเคราะห์ระบบปรากฏการณ์และกระบวนการทางปัญญา จริยธรรม และจิตวิทยาสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม สุขภาพทางจิตวิญญาณแสดงออกว่าเป็นพลังของสังคมวัฒนธรรมซึ่งโดยพื้นฐานแล้วแยกแยะบุคคลในฐานะบุคคลในความซื่อสัตย์เช่น ในความสมบูรณ์ที่แท้จริงของความสามารถทางปัญญาและคุณธรรมที่ครอบคลุมโดยมัน ด้าน ระดับ กลไก จิตวิญญาณของบุคคลเป็นคุณลักษณะของเขา

ในฐานะเรื่องของวัฒนธรรม และการขาดจิตวิญญาณเป็นสัญญาณของการสูญเสียคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล ความเสื่อมของเขา ในแง่นี้ จิตวิญญาณถือเป็นหลักการของมนุษย์ในบุคคล และสุขภาพฝ่ายวิญญาณ เป็นคุณค่าสูงสุดในตัวเองปัญหาด้านจิตวิญญาณของผู้คนและสุขภาพทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลนั้นคงอยู่ พวกเขาครอบครองจิตใจของนักปรัชญาโบราณ และกระตุ้นจิตใจของนักคิดในขอบเขตความรู้ที่หลากหลายของโลกและมนุษย์ในนั้น

ตามที่โชเปนเฮาเออร์ 1788 ถึง 1860 หนึ่งในผู้ก่อตั้งปรัชญาของเจตจำนงตั้งข้อสังเกตอย่างรอบคอบว่าการปฏิเสธจิตวิญญาณและจิตวิญญาณเป็นปรัชญาของคนที่ลืมคำนึงถึงตัวเอง ตามความต้องการและ การเป็นตัวแทนใน 2 เล่ม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แนวความคิดเชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์การแพทย์พยายามค้นหาและเน้นย้ำ สัญญาณ สำคัญสากลของสุขภาพฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ ทุกวันนี้จิตวิญญาณถูกมองว่าเป็นลักษณะสำคัญของแก่นแท้ของสังคม

และบุคลิกภาพ หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการก่อตัวของบุคคลในฐานะบุคคล คือการเริ่มต้นทางจิตวิญญาณและกิจกรรมทางจิตวิญญาณของเขาซึ่งเป็นการหยุดชะงักทางสังคมวัฒนธรรมของชีวิตในเนื้อหาความหมายหลักมุ่งเป้าไปที่การสร้างจิตวิญญาณ ค่านิยมและการดูดซึม ดังนั้นการเปิดเผยความหมายทางปรัชญาของภารกิจทางจิตวิญญาณลักษณะของความคิดและศีลธรรมของรัสเซีย ดอสโตเยฟสกี คศ 1821 ถึง 1881

สุขภาพจิต

เขียนว่ามันไม่ได้มาจากความไร้สาระเพียงอย่างเดียว ท้ายที่สุด ไม่ใช่นักกีฬาชาวรัสเซียและนิกายเยซูอิตทั้งหมดมาจากความรู้สึกที่ไม่ดีและหยิ่งยโส แต่มาจากจิตวิญญาณที่มากกว่า จากความกระหายในจิตวิญญาณ จากความปวดร้าวสำหรับสาเหตุที่สูงขึ้นสำหรับฝั่งที่แข็งแกร่งสำหรับบ้านเกิดที่พวกเขาไม่เชื่อเพราะพวกเขาไม่รู้ทุกที่ การกระทำส่วนบุคคลหรือการกระทำของบุคคลทุกคนต้องมีผลทางสังคม และการกระทำทางสังคมทั้งหมด

จะต้องเป็นผลมาจากการกระทำส่วนบุคคลและส่วนบุคคลสุขภาพทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่ความผาสุกส่วนบุคคล แต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สัญญาณของสุขภาพทางจิตวิญญาณของบุคคลนี้ดึงความสนใจไปที่ความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลบ่งบอกถึงเสรีภาพส่วนบุคคลกิจกรรมสร้างสรรค์ความรักความสมบูรณ์ความหมายของชีวิต ดังนั้น เชื่ออย่างจริงใจว่า อาณาจักรของชนชั้นนายทุน

ซึ่งแยกออกจากจิตวิญญาณอยู่ภายใต้สัญลักษณ์แห่งอำนาจของเงิน เงินคือความแข็งแกร่งและอำนาจของโลก แยกออกจากวิญญาณ นั่นคือ จากอิสระ จากความหมาย จากความคิดสร้างสรรค์ จากความรัก จิตวิญญาณเท่านั้นคือ เสรีภาพ กล่าวคือ รักคือ หมายถึงการต่อต้านอาณาจักรเงินของชนชั้นนายทุนจริงๆ อาณาจักรของเจ้าชายแห่งโลกนี้ ที่จริงสุขภาพฝ่ายวิญญาณเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัญหาในการค้นหาความหมายของชีวิต

และความหมายที่ต้องการนี้ไม่ใช่ ความหมายในตัวเอง แต่นี่คือความหมาย ซึ่งตาม บัคตินมีอยู่จริง อยู่กับมันเท่านั้น ความหมายของชีวิตมนุษย์เป็นตัวควบคุมทางศีลธรรมที่มีอยู่ในระบบมูลค่าโลกทัศน์ใดๆ ซึ่งกำหนดคุณค่าทางศีลธรรมที่มีอยู่ในตัวมันและแสดงให้เห็นในชื่อของกิจกรรมชีวิตที่กำหนดโดยพวกเขาเป็นสิ่งที่จำเป็น นี่คือความทะเยอทะยานแบบหนึ่งสู่อนาคต ซึ่งให้ความหมายกับชีวิตมนุษย์ในระดับบุคคลและระดับสังคม

ดังนั้นความหมายของชีวิตจึงอยู่ที่การช่วยแก้ไขงานเร่งด่วนของการพัฒนาสังคมในระหว่างที่สุขภาพทางวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้น มนุษยชาติกำลังพัฒนาในโลกที่ซับซ้อน ขัดแย้งกัน แต่โดยหลักการแล้วโลก ที่มีความหมายมาก ผู้คนตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าปัญหาเชิงวัตถุจำนวนมากและปัจจัยเชิงอัตวิสัยจำนวนมากคุกคามความสมบูรณ์ของโลกภายในของบุคคล ความหมายของชีวิตของเขา ซึ่งบุคคลได้มาโดยยากลำบาก

แต่มีเพียงโลกภายในที่เข้าใจโดยบุคคล เท่านั้นที่เป็น พยานถึงสุขภาพทางวิญญาณของเธอ สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการปกป้องจิตสำนึกของแต่ละบุคคลจากอิทธิพลภายนอกที่ก้าวร้าวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจและพฤติกรรมต่อความต้องการและเจตจำนงของเธอ ภาษาถิ่นของกระบวนการ การค้นหาความหมายของชีวิตอยู่ในความจริงที่ว่าในด้านหนึ่งการดำรงอยู่ของบุคคลนั้นต้องการการพัฒนาและการเปิดเผยคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ

และความสามารถทางปัญญาอย่างต่อเนื่องของเขาในอีกทางหนึ่งภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ผู้คนค้นพบสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวพวกเขาเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่แรกเกิด อีริช ฟรอมม์ เขียนด้วยความเจ็บปวด จิตสำนึกของเราต้องตื่นขึ้นจากการตระหนักว่ายิ่งเรากลายเป็นคนเหนือมนุษย์มากเท่าไร เราก็ยิ่งไร้มนุษยธรรมมากขึ้นเท่านั้น การเห็นแก่ตัวหมายความว่าฉันต้องการทุกอย่างเพื่อตัวเอง ที่ทำให้ฉันมีความสุขในการเป็นเจ้าของและไม่แบ่งปันกับผู้อื่น

ฉันควรจะโลภเพราะถ้าเป้าหมายของฉันคือการครอบครองฉันก็หมายถึงยิ่งฉันมี มากขึ้น ว่าฉันควรจะเป็นศัตรูกับคนอื่นๆ ทั้งหมด ให้กับลูกค้าของฉันที่ฉันต้องการหลอกลวงเพื่อคู่แข่งของฉันที่ฉันต้องการทำลาย ให้กับคนงานของฉัน ที่ฉันอยากจะเอาเปรียบ ความกระหายในการครอบครอง ความปรารถนาที่จะ มีมากขึ้น คือ ในระดับโลก สงครามระหว่างประชาชน ความโลภและสันติเป็นของคู่กัน

บทความที่น่าสนใจ : ฟิสิกส์และเคมี อธิบายเกี่ยวกับวิธีการรับรู้ทางฟิสิกส์และเคมีของโลก