โรงเรียนบ้านปากหาน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากหาน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

065-6749914

โรคดีซ่าน เกี่ยวกับสัญญาณการวินิจฉัยแยกโรคดีซ่านอุดกั้นอธิบายได้ดังนี้

โรคดีซ่าน โรคดีซ่านอุดกั้นเมื่อมีอาการทั้งหมดแล้ว ก็ไม่มีอะไรให้วินิจฉัยถือว่าคุ้มแล้ว นั่นคือเคล็ดลับของศัลยแพทย์ที่ดี ในการวินิจฉัยอาการที่ไม่สมบูรณ์ ดีซ่านกลุ่มอาการที่โดดเด่นด้วยการย้อมสีไอเทอริกของผิวหนัง เยื่อเมือกและตาขาว อันเนื่องมาจากการสะสมของบิลิรูบินในเลือดเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในของเหลวในร่างกายและเนื้อเยื่ออื่นๆ โรคดีซ่านอุดกั้นเป็นภาวะแทรกซ้อน ของกระบวนการทางพยาธิวิทยาที่ขัดขวางการไหล ของน้ำดีในระดับต่างๆของท่อน้ำดี

ปัญหาการวินิจฉัยและการรักษาโรค ที่ทำให้เกิดโรคดีซ่านอุดกั้นเป็นที่สนใจของทั้งศัลยแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ เนื่องจากความถี่ของโรคที่มาพร้อมกับโรคดีซ่านโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกไม่ลดลง ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจในการรักษาผู้ป่วยโรคดีซ่าน เกิดจากความไม่รู้ของอาการทางคลินิกโดยผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถในการวินิจฉัย ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการแพทย์แผนปัจจุบัน โรคดีซ่าน ทุกประเภทแบ่งออกเป็นทางกล เนื้อเยื่อและฮีโมลัยติค

อาการดีซ่านอุดกั้นเป็นหนึ่งในสัญญาณหลัก ของการอุดตันของท่อน้ำดีนอกตับจากสาเหตุต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเนื้องอก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งของหัวนม มะเร็งของท่อน้ำดีหรือลำไส้เล็กส่วนต้น เนื้องอกคลัคกิน การแพร่กระจายไปยังเอ็นตับและลำไส้เล็กส่วนต้น โรคนิ่วน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี บูเวเร่ต์และกลุ่มอาการมิริซซี โรคถุงน้ำดีหลังผ่าตัด โรคที่ไม่บ่อยนัก การตีบของท่อ ท่อน้ำดีอักเสบ เส้นโลหิตตีบ ตับอ่อนอักเสบมีส่วนปลายใหญ่คล้ายหัวปุ่มอักเสบ

การตีบของรูเปิดของท่อน้ำดี หรือภาวะแทรกซ้อนอาจเป็นโรคหมอทำของท่อน้ำดีทั่วไป โรคพยาธิใบไม้ในตับหรือแอสคอริโดซิส กลุ่มอาการดีซ่านทางกลในโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่เนื้องอก และโรคปรสิตของโซนตับ วัตถุประสงค์ของการอบรม อาการหลักของโรคดีซ่านอุดกั้นในโรคที่ไม่ใช่เนื้องอก และปรสิตเรื้อรังของโซนตับและตับ ตรวจพบระหว่างการซักถาม การตรวจและการศึกษาข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวัด สัญญาณการวินิจฉัยแยกโรคดีซ่านอุดกั้น

ข้อบ่งชี้และข้อห้ามสำหรับการแทรกแซง การผ่าตัดตามแผนและฉุกเฉิน หลักการจัดการผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด ตัวเลือกสำหรับการแทรกแซงการผ่าตัด ขั้นตอนหลักของการผ่าตัด และกำหนดวิธีการแทรกแซงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย กำหนดการวินิจฉัยเบื้องต้น แผนห้องปฏิบัติการและวิธีการวิจัยด้วยเครื่องมือ ประเมินผลการวิเคราะห์ตามความหลากหลาย ของอาการทางคลินิกของโรคเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบข้อบ่งชี้

ข้อห้ามสำหรับการแทรกแซงการผ่าตัด ในกลุ่มอาการของโรคดีซ่านอุดกั้นในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ที่ไม่ใช่เนื้องอกและปรสิตของโซนตับ พัฒนาแผนการดำเนินงานและทางเลือกที่เป็นไปได้ กำหนดการเตรียมการก่อนการผ่าตัด ให้กับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความชุกของโรค ตลอดจนปริมาณของการแทรกแซงการผ่าตัดที่วางแผนไว้ เพื่อกำหนดและยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิกตาม ICD-10 ประเมินประสิทธิผลของการผ่าตัดรักษา

พัฒนาชุดมาตรการสำหรับการป้องกันโรคเบื้องต้น และทุติยภูมิและภาวะแทรกซ้อน ประเมินความสามารถในการทำงานของผู้ป่วย การพยากรณ์โรคตลอดชีวิต เพื่อกำหนดการวินิจฉัยการปลดปล่อยของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงข้อมูลการศึกษาทางเนื้อเยื่อ หลังจากดำเนินการบทเรียนในหัวข้อนี้แล้วควรจะสามารถดูแลรักษาเอกสารการบัญชี และการรายงานทางการแพทย์ในสถาบันการแพทย์ และการป้องกันของระบบการรักษาพยาบาล

โรคดีซ่าน

การประเมินภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มอายุ เพศและสังคมต่างๆ วิธีการตรวจทางคลินิกทั่วไปของผู้ป่วยโรคดีซ่านอุดกั้น ในโรคที่ไม่ใช่เนื้องอกและปรสิตเรื้อรังของโซนตับ การตีความผลลัพธ์ของห้องปฏิบัติการ วิธีการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือในผู้ป่วยที่เป็นโรคดีซ่านอุดกั้นในถุงน้ำดี อัลกอริทึมสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคดีซ่านอุดกั้น ในโรคที่ไม่ใช่เนื้องอกและปรสิตเรื้อรังของโซนตับ อัลกอริธึมสำหรับการวินิจฉัยทางคลินิกโดยละเอียด

ในผู้ป่วยโรคดีซ่านอุดกั้นในโรคที่ไม่ใช่เนื้องอก และปรสิตเรื้อรังของโซนตับ อัลกอริทึมสำหรับการดำเนินการตามมาตรการการวินิจฉัย และการรักษาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น แก่ประชากรในสภาวะเร่งด่วนและเป็นอันตรายถึงชีวิต ความสัมพันธ์ของวินัยกับวัตถุประสงค์ ในการสอนสาขาวิชาอื่น โรคดีซ่านอุดกั้น MF การย้อมสีเหลืองของผิวหนัง ตาขาวและเยื่อเมือกเนื่องจากภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง เนื่องจากการอุดตันของท่อน้ำดี

คำพ้องความหมายอุดกั้น ตับอ่อน แออัด การบีบอัด การพัฒนาของมะเร็งเต้านมทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้การรักษาโรคต้นแบบมีความซับซ้อน MF ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางทางกลเพื่อการไหลออกของน้ำดีจากตับไปยังลำไส้เล็กส่วนต้น เนื่องจากการอุดตัน การกดทับหรือการตีบตันของท่อน้ำดี กลไกของโรคดีซ่านอุดกั้นเป็นการละเมิดการขับบิลิรูบินโดยตรง คอนจูเกตเข้าสู่ทางเดินอาหาร อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของการอุดตันของท่อน้ำดี

บิลิรูบิงลูคูโรไนด์ถูกนำเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้ง ความถี่ของโรคนิ่วน้ำดีในโรคนิ่วน้ำดี GSD ถึง 30 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมีนิ่ว เงียบของตับหรือท่อน้ำดีทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะมีการแปลหินในส่วนปลายของท่อน้ำดีทั่วไป ในบริเวณของตุ่มลำไส้เล็กส่วนต้นที่สำคัญ การอุดตันของท่อน้ำดีโดยสมบูรณ์ นำไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของมะเร็งเต้านม อาการทางคลินิกของมะเร็งเต้านมเกิดจากสาเหตุ โรคหลักที่ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำดี

อย่างไรก็ตามยังมีสัญญาณทั่วไป ที่บ่งบอกถึงการปรากฏตัวของกลไก ลักษณะนิสัยของโรคดีซ่านด้วย MF มีการย้อมสีที่เด่นชัดของผิวหนังและเยื่อเมือก ผิวหนังจะกลายเป็นสีเหลืองอมเขียว เมื่อมีอาการดีซ่านอุดตันเป็นเวลานาน ผิวหนังจะได้สีบรอนซ์ดำ ผู้ป่วยมักมีอาการคันรุนแรง ในการตรวจสอบจะสังเกตเห็นการขีดข่วนสำหรับ MF ที่มีโรคนิ่วน้ำดี การปรากฏตัวของการโจมตีของอาการจุกเสียดทางเดินน้ำดี ก่อนการพัฒนาของโรคดีซ่านเป็นลักษณะเฉพาะ

อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นชั่วคราวสูงถึง 39 องศาเซลเซียสและมักมีอาการหนาวสั่นอย่างมาก การอุดตันด้วยหินมีลักษณะอาการดีซ่านเพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตีที่เจ็บปวด โรคดีซ่านจะเกิดขึ้นภายใน 24 ถึง 28 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการปวดหรือหนาวสั่นมาก ซึ่งมีคุณค่าในการวินิจฉัยแยกโรคอย่างมาก การอุดตันของหินโดยสมบูรณ์นั้นหาได้ยาก ดังนั้น MF ที่มีโรคนิ่วน้ำดี มีลักษณะเป็นลูกคลื่นของดีซ่าน ที่มีช่วงเวลาของการทำให้รุนแรงขึ้นและอ่อนลงของการย้อมสีผิวหนัง การทำให้เข้มข้นขึ้น และการลดความเข้มของการย้อมสีปัสสาวะ และการเปลี่ยนสีของอุจจาระ การโจมตีของอาการจุกเสียดทางเดินน้ำดีอาจเกิดขึ้นอีก

บทความที่น่าสนใจ : ตัดเล็บแมว เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการตัดแต่งเล็บแมวอธิบายได้ดังต่อไปนี้